NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, ASOCIATIA 1 LEU are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este: colectarea de fonduri, donații și sponsorizări pentru construirea unui centru medical non-profit, de oncologie și hematologie pediatrică.

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare în vederea colectării de fonduri, donații și sponsorizări pentru construirea unui centru medical non-profit, de oncologie și hematologie pediatrică. Refuzul dvs. determină imposibilitatea colectării fondurilor, donațiilor și sponsorizărilor.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoanei vizate, societati bancare.

Doriţi să primiţi informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de ASOCIATIA 1 LEU?

□DA                  □NU

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la sediul ASOCIATIEI 1 LEU. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în strainatate.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

_______________________________________________________________

Observaţie:

*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc.

*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nicio justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.